Kerkdiensten
agenda voor de komende 2 weken

herziene versie


Zaterdag 16 December

Elim Barkstr 5 Hoogkerk Kerstviering Doven en Slechthorenden    16:00 uur    Ds. A. Dingmanse, 15:00 inloop met koffie/thee 16:00 kerkdienst 17:00 activiteit 18:00 broodmaaltijd vooraf aanmelden

Zondag 17 December

Martinikerk    09:30 uur    Ds. P.A. Versloot, 3e advent
Martinikerk    19:00 uur    Ds. T.T.J. Pleizier, Cathechismus in Groningen
Nieuwe Kerk    09:30 uur    ds. A. van Ess, Gezamenlijke dienst met De Bron en Fontein
Immanuelkerk    09:30 uur    ds. A.C. Akkerman, dienst van Schrift en Tafel m.m.v. cantorij VOW
De Ark    10:00 uur    ds. R. Fortuin-Reijntjes
De Fontein    09:30 uur    ds. A. van Ess, gezamenlijke dienst in de Nieuwe Kerk met De Bron
De Bron    10:00 uur    geen dienst Gezamenlijke dienst in de Nieuwe Kerk
Pelstergasthuiskerk    10:30 uur    M. P. Stemerding, Eglise Wallonne, culte en français
Hoogkerk/ De olle kerk    09:30 uur    ds. C.M. Verspuij
Hoogkerk/ Elim    15:00 uur    Geen Kerst Sing in
Herv. Gem. Dorkwerd    09:30 uur    ds. H. Poot, uit Oosternieland
Martinikerk GSP    11:30 uur    ds. M. Metzlar
Martini Ziekenhuis    10:00 uur    mw. M. Jutte, geestelijk verzorger, Themaviering Verwachting op zondag
De Dilgt    10:00 uur    Mw. L Riezebos
De Burcht    10:00 uur    Dhr. L Le Pair
Platina     17:00 uur    Ds. S.W. Bijl
De Es    17:00 uur    Mw. L Riezebos
Maartenshof    10:00 uur    Pastor A. Bakker

Zondag 24 December

Martinikerk    09:30 uur    dr. Th. van der Louw, 4e advent
Martinikerk    19:00 uur    Ds. P.A. Versloot, Kerstnachtdienst
Nieuwe Kerk    09:30 uur    ds T.L. Meijlink
Nieuwe Kerk    22:30 uur    ds. E.J. Veldman, Kerstnachtdienst
Immanuelkerk    10:00 uur    gez. viering in de Ark
Immanuelkerk    22:00 uur    ds. A. Akkerman en ds. J.M.T. van der Spek, m.m.v. beide cantorijen
De Ark    10:00 uur    ds. Y.C. de Groot, Gezamenlijke dienst met de Immanuelkerk in De Ark
De Fontein    09:30 uur    ds. M.P. Baas
De Fontein    22:00 uur    ds. F.T. Volbeda, kerstnachtdienst
De Bron    10:00 uur    geen dienst
De Bron    22:00 uur    ds. A. van Ess, Kerstnachtviering
Pelstergasthuiskerk    19:30 uur    Pr. A. van der Lingen, Eglise Wallonne, culte en français; Veillée de Noël
Hoogkerk/ Elim    09:30 uur    ds. A. Bruin
Hoogkerk/ Elim    21:00 uur    Geen Kerstnacht samenkomst m.m.v. de verschillende kerken
Herv. Gem. Dorkwerd    09:30 uur    ds. C. Hoek, uit Bedum
Herv. Gem. Dorkwerd    19:30 uur    dhr M. van Heijningen, vroege kerstnachtdienst
Martinikerk GSP    11:30 uur    ds. T.L. Meijlink
Martinikerk GSP    23:00 uur    ds. T.L. Meijlink, Kerstnachtdienst
De Dilgt    10:00 uur    Ds. A.H. Driest
De Es    17:00 uur    Ds. S.W. Bijl
Platina     17:00 uur    Ds. G. de Klein
Maartenshof    10:00 uur    Ds. G.C. Eppink

Maandag 25 December

Martinikerk    09:30 uur    Ds. P.A. Versloot, 1e kerstdag
Nieuwe Kerk    09:30 uur    ds. E.J. Veldman, Schrift en Tafel
Immanuelkerk    10:00 uur    ds. A. Akkerman en ds. J.M.T. van der Spek, gezamenlijke viering met de Ark
De Ark    10:00 uur    Dienst in de Immanuelkerk
De Fontein    09:30 uur    ds. M.P. Baas, kerst m.m.v. Goede Herderkerkkoor o.l.v. José van Dijken
De Bron    10:00 uur    gastpredikant
Hoogkerk/ Elim    09:30 uur    ds. A. Bruin, M.m.v. Chr. gemengd koor Sursum Corda
Herv. Gem. Dorkwerd    09:30 uur    Prop. M. Krooneman
Martini Ziekenhuis    10:00 uur    mw. ds. H. Boekeloo, Oecumenische Kerstviering
De Brink    10:00 uur    Drs. K. Oosterhuis
De Burcht    10:00 uur    Mw. B. Omvlee
De Dilgt    10:00 uur    Ds. E.M. v.d. Weijde
Platina     17:00 uur    Ds. H.C. Schaap
De Es    17:00 uur    Geen dienst
Maartenshof    10:00 uur    Ds. G.C. Eppink

Dinsdag 26 December

Martinikerk    09:30 uur    Prop H.L. Rodenhuis, 2e kerstdag