datum  onderwerp
17-09-2017

Choral evensong
Op 17 september om 17.00 uur in de Nieuwe Kerk is er weer een Choral Evensong m.m.v. Choral Voices o.l.v. Daniel Rouwkema. Mattijs de Vreugd begeleidt de koorzang op de vleugel. Samen met het koor zingt u de hymnes. Voorganger is ds. Evert Jan Veldman.

24-09-2017 Het Nieuwe Lied
Op zondag 24 september om 17.00 uur vindt in de Martinikerk weer een viering plaats in het kader van ‘Schoonheid met een ziel’ onder de noemer: het nieuwe lied. In de viering komen liederen en teksten tot klinken die de kwetsbaarheid van het menselijk bestaan verwoorden – een thematiek die verband houdt met de herfsttijd. Aan de viering wordt meegewerkt door het vocaal ensemble Het Hoogeland o.l.v. Vincent Hensen. Het zal o.a. een bewerking van het bekende Lutherlied ‘Ein feste Burg’ ten gehore brengen. Voorganger is ds. Marga Baas. De piano wordt bespeeld door Peter Rippen. Aan de uitgang wordt een collecte gehouden om deze serie diensten te kunnen voortzetten
 25-09-2017
Informatieavond cursus Theologische Verdieping
Theologische Vorming voor Gemeenteleden, kortweg TVG genoemd, is een 3-jarige cursus, die door de PKN al jaren in diverse plaatsen in Nederland wordt gegeven. Iedere cursusplaats heeft zijn eigen invulling en sfeer. In Groningen staat de cursus niet alleen voor gemeenteleden open, maar voor ieder, die zich wil verdiepen in allerlei aspecten van geloof en samenleving. Daarom heet de cursus in Groningen: Theologische Verdieping Groningen. Om kennis te maken met deze cursus wordt dit jaar gestart met een oriëntatieronde van acht avonden.
Wil je kennismaken met de cursusleider en informatie en ervaringen van cursisten horen kom dan op deze avond naar het Willem Lodewijk Gymnasium. Aanvang 20.00 uur.
Informatie bij ds. Atze Landman, 0594-853160 of via de website: www.tvg-groningen.nl
27-09-2017 Geweldteksten in de Bijbel
Op woensdag 27 september 2017 wordt er in de poort een avond georganiseerd in samenwerking met het GSp over geweldteksten in de bijbel.
Wat moet je met geweldteksten in de Bijbel? Je kunt het gevoel hebben dat ze niet bij je godsbeeld passen, maar toch staan ze in de Bijbel. Hoe ga je daar mee om?
De avond staat onder leiding van Jacques van Ruiten, hoogleraar Oude Testament aan de RUG. Hij houdt zich bezig met de ontstaansgeschiedenis van jodendom, christendom en islam.
U bent welkom op woensdag 27 september 20:00 – 22:00 uur in DE POORT, Moesstraat 20 in Groningen.
Toegang €10,- Reductietarief 5,-
www.cursuscentrumdepoort.nl
28-09-2017 Passage organiseert dag over De Verandering
De christelijk maatschappelijk-vrouwenbeweging Passage-Groningen, regio’s Noord, Oost, Zuid en West, organiseert op donderdag 28 september 2017 een geheel verzorgde informatieve dag voor alle belangstellende vrouwen over Kunst, Cultuur en Literatuur. Het thema is De Verandering.
De dag vindt plaats in Haren. De Kunst, Cultuur en Literatuurdag is van 10.00 uur, vanaf 9.30 uur staat koffie en thee klaar tot 15.30 uur. De kosten zijn €15,00 voor leden van Passage en €18,00 voor belangstellende niet-leden. Aanmelding voor deze dag kan bij het servicepunt@passagevrouwen.nl
Meer informatie: Jannie Huisman – Haaksma tel. 0620189214 of e-mail hanjanniehuisman@gmail.com
1-10-2017 Cantatediensten in de Nieuwe Kerk
Op 1 oktober is de opening van het nieuwe seizoen van cantatediensten. We vieren dit jaar het 25-jarig bestaan van deze diensten en tevens van het Cantate Consort!
De cantorij van de Nieuwe Kerk, solisten en barokorkest o.l.v. Jelte Hulzebos geven uitvoering aan een tweetal cantates te weten ‘Gott der Hoffnung, erfülle euch’ (TVWV 1:634 G.Ph.Telemann) en ‘Gott der Herr ist Sonn und Schild’ (BWV 79 J.S.Bach).
De solisten zijn Esther Ebbinge (sopraan), Eske Tibben (alt) en Roele Kok (bas).
Verder wordt het Concerto per due corni (da caccia) uitgevoerd door Hylke Rozema en Jairo Gimeno veses. In deze cantatedienst zijn het Lutherjaar (31 oktober 1517) en het Telemannjaar (250ste sterfdag) samengebracht.
Voorganger is ds. Tiemo Meijlink en het Timpe orgel wordt bespeeld door Stef Tuinstra.
Plaats: Nieuwe Kerk Groningen.
Tijd: 17.00 uur
Toegang gratis, collecte bij de uitgang. (www.cantatediensten.nl)

 

 Lees voor meer informtie Kerk in Stad!