Er zijn in 2016 twee folders over Kerkbalans:

een folder voor betrokken leden die wel (wat) meer wilen gaan betalen 
en een folder voor jongeren

Wilt u meeleven met het wel en wee van de kerk? 
Hier zijn de verslagen van de bezinningsdag op 2 februari 2014: 
Statements van de verschillende wijken 
Discussie 1 
Discussie 2

Hier kunt u het verslag van de AK over die bezinningsdag 08/02/2014 en de communicatie downloaden. 
Er zijn meer verslagen beschikbaar voor een ieder die ge├»nteresseerd is: 
verslag van de Algemene Kerkenraad op 16 juni 2014 over een nieuw beleidsplan. 
verslag van de vergadering van de Algemene Kerkenraad over begrotingen 2014, beroeping van predikant en plannen Kerk in Stad.
Wilt u meer inzicht in de besteding van het geld van uw kerk?

Download dan hier de verkorte jaarrekeningen van de kerk en van de diaconie.
Download hier het rapport Toekomstscenario's voor de Protestantse Gemeente Groningen
of de samenvatting daarvan

Eerdere stukken Algemene Kerkenraad: 
Algemene Kerkenraadsvergadering over jaarrekeningen 2012 en aanstelling pastorale medewerkers
daarin wordt verwezen naar een Memo Financieel perspectief 2013-2017 
notitie vervolgtraject AK dec. 2011 en de voortgangsrapportage sept.-okt. 2012 
het verslag van de kerkenraadsvergadering van 21 januari 2013 
en dat van 18 maart 2013 over kerkvisitatie en beroeping predikant