kerkbalanslogo

 

collectebonnen

 

  • Martini kerk

  • Nieuwe kerk

  • Stadsklooster

  • Gsp

  • De Fontein

  • De Ark

  • Immanuel kerk

  • De Bron

GSp Studentenplatform voor levensbeschouwing

pand gspKraneweg 33
9718 JE Groningen
tel. 050-3129926
website: www.gspweb.nl

ontmoeting

Het GSp - Studentenplatform voor Levensbeschouwing is een plek waar ruimte is voor gesprek en ontmoeting.Studenten met heel verschillende achtergronden en overtuigingen komen elkaar hier tegen en gaan in discussie over religieuze, filosofische, ethische of maatschappelijke thema's. In dit proces van interactie tussen levens- en geloofsvisies speelt de christelijke inspiratie een uitgesproken rol.

eigen ideeën

Het GSp biedt een kleurrijk programma van activiteiten met cursussen en lezingen over heel uiteeniopende onderwerpen, maar ook een tweewekelijks Filmhuis, speciale projecten en regelmatig een kloosterweekend. Studenten zijn bij dit alles intensief betrokken. In diverse commissies en werkgroepen ontwikkelen zij ideeën voor nieuwe activiteiten en kunnen zij zich als persoon volop ontplooien. Martinidienst2

vieringen

Het GSp organiseert wekelijks oecumenische Studentendiensten in de Martinikerk. De studentenpastores gaan hierin beurtelings voor, maar ook de studenten leveren vooraf en tijdens de dienst een belangrijke bijdrage. De morgendienst is om 11:30 uur, de vesper om 17:00 uur.

aandacht

Studenten die behoefte hebben aan een persoonlijk gesprek, kunnen terecht bij de studentenpastores voor een kort of langer durend pastoraal contact. Naast alle aandacht voor serieuze zaken is er bij het GSp ook volop plek voor gezelligheid en ontspanning.

jammie

Elke dinsdag en woensdag wordt er door en voor studenten een heerlijke maaltijd gekookt in het pand. Net als bij de cursussen geldt hier een leeftijdsgrens van 30 jaar. En op dinsdag-, woensdag- en donderdagavond kunnen studenten vanaf 19:30 terecht in de bar van het GSp om wat te drinken, te kletsen, de krant te lezen, of ... Wekelijks wordt de GSp-Nieuwsbrief verstuurd met actuele informatie.

spoor van licht


Ben je aan huis gebonden door het Coronavirus.


HEEL GRONINGEN HELPT
MET ELKAAR, VOOR ELKAAR
1.200 helpers uit stad en ommeland hebben zich geregistreerd als helper
Kun je hulp gebruiken of wil je iemand helpen
van maandag 9 uur tot en met vrijdag 16 uur zijn we bereikbaar
www.heelgroningenhelpt.nl, contact
of bel 050-2110428


Coronacrisis: omzien naar elkaar in de naam van Christus


De coronacrisis heeft geleid tot een reeks van maatregelen ook in de PGG en haar wijkkerken. De PGG volgt de richtlijnen voor de plaatselijke kerken zoals de Protestantse Kerk Nederland die met het RIVM afstemt en actualiseert. www.protestantsekerk.nl/thema/coronavirus


Versoepeling: het protocol wordt met ingang van 1 juni 2020 gewijzigd

Dit protocol is opgesteld voor gemeenten die behoren tot de Protestantse Kerk in Nederland. De concrete invulling van dit protocol behoort tot de verantwoordelijkheid van de kerkenraad en behoeft een lokale en op het kerkgebouw toegespitste invulling.
De tekst van het protocol is voor belangstellende te downloaden (pdf):


Vieringen op televisie


Komende zondagen verzorgt ds. René de Reuver meditaties vanuit de kapel van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. Deze worden door de EO uitgezonden op NPO2 om 9.20 uur. zie https://www.protestantsekerk.nl/thema/coronavirus
De PKN website bevat een bijbel leesrooster en gebeden.
Op de PKN website is ook de op de NOS uitgezonden viering te vinden.
www.protestantsekerk.nl/nieuws/de-liturgie-gaat-door-kerk-zijn-in-tijden-van-corona/


De NOS verzorgt ook elke avond: Het programma 'Op Adem', een initiatief van de KRO-NCRV in samenwerking met de Protestantse Kerk. Het wordt dagelijks rond middernacht uitgezonden op NPO2. Van de uitzendingen komen ook podcasts beschikbaar op petrus.protestantsekerk.nl. Om de dag af te sluiten en even op adem te komen ontvangt Jacobine Geel de komende weken iedere avond een gast in het protestantse kerkje van Nederhorst den Berg: ‘In deze uitzonderlijke tijd worden we in ons dagelijks doen en laten beheerst door wat het coronavirus teweeg brengt. Maar wat inspireert, troost en bemoedigt ons daarbij? In Op Adem vraag ik mijn gasten naar hún verhaal hierbij’.
Als u wilt weten wat er kerkelijk georganiseerd wordt in de Protestante Gemeente Groningen (PGG) kijk dan bij "Corona in de Wijk".
Als u meer informatie over deze activiteiten wilt of graag (pastoraal) contact wilt kijk dan op de websites van de wijkkerken. Die vindt u boven in het beginscherm. Kijk bij de kerk bij u in de buurt of bij de kerk waar u zich het best bij thuis voelt.
In diverse wijken worden er digidiensten gehouden
De site van de Immanuelkerk heeft een instructie hoe om te gaan met live kerkdiensten via de kerkomroep. 

Lees hier alle verdere informatie..