buttonbalans1

kerkbalans2018Actie Kerkbalans 2018

De Protestantse Kerk in Groningen is er voor iedereen! Bij vreugde en verdriet, om het leven te vieren en erover na te denken, om te helpen en geholpen te worden. Dat kost geld. De kerk krijgt geen subsidie. Draagt u ook bij?
Een bijdrage kan direct via het toezeggingsformulier.
Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Hieronder leest u meer over wat de Protestantse Kerk in Groningen is en doet.
Levendig:
In de kerk in Groningen gebeurt van alles! Wij zijn elke zondag open (en door de week vaak ook). In meer dan 400 vieringen per jaar bieden we een brede variëteit in tekst en muziek: bezinning en actie, lofprijzing en troost. We zijn er voor mensen op grote levensmomenten: doop, belijdenis, huwelijk en uitvaart. Maar ook voor het leven van alledag kunnen mensen bij de kerk terecht.
We gaan daar in 2018 mee door: vertrouwde activiteiten, maar ook vernieuwende initiatieven. Concerten, evensongs, bezoeken en kindernevendiensten, gespreksgroepen, lezingen en pastorale wandelingen, teveel om op te noemen.
De kerk leeft in Groningen. Betrokken predikanten gaan voor in de vieringen, waar kerkmuziek, oude en nieuwe woorden ons raken.

Stilte
De kerk is er voor stilte. Sommige kerken zijn daarvoor door de week open om ruimte te bieden voor christelijke meditatie.
Samenleving

De kerk is actief in de samenleving, in mantelzorg en armoedebestrijding, stille hulp en maatschappelijk debat. Helpen waar geen helper is, dichtbij én ver weg. Contacten onderhouden met hupverleners, doen wat nodig is en op onze weg komt. Een aantal predikanten kan extra tijd besteden aan diaconale inzet en ondersteuning.
Steen
Activiteiten kosten tijd en geld. Gelukkig zijn er honderden vrijwilligers die met kennis en inzet leveren. Er is geld nodig: het dak moet niet lekken en de kachel moet branden. Predikanten, musici en kerkelijk werkers ontvangen een salaris; voor hulp aan anderen is geld nodig. Kerken krijgen voor hun activiteiten geen subsidie.
Daarom vragen we ook aan u om uw steentje of, als het even kan, een steen bij te dragen. Dat kan door uw gebed, door uw inzet, maar zeker ook door uw financiële bijdrage. Mensen máken de kerk en houden haar in stand met tijd en geld.

toezeggingsformulier
U kunt gebruik maken van het digitale toezeggingsformulier. Heel fijn als u daar gebruik van maakt!
De kerk is u daar zeer dankbaar voor!
Meer weten? Klik op het logo van de landelijke aktie Kerkbalans bovenaan deze pagina.
Het bankrekening nummer voor Aktie Kerkbalans is: NL02.FVLB.0699.7687.48 t.n.v. Protestantse Gemeente Groningen
Kerkelijk Bureau Protestantse Gemeente te Groningen
Overwinningsplein 1
9728 GP Groningen
telefoon 050 - 318 36 36 e-mail
Heeft u vragen of opmerkingen over de aktie Kerkbalans, neem dan gerust contact op met:
Voorzitter College van Kerkrentmeesters:
George Hooijer
050 - 525 16 85 email 
Voorzitter College van Diakenen
Jan Wijbenga
050 - 525 52 48 email 

Foto CD Hoes Ede StaalEDE STAAL OP GRONINGER KERKORGELS


”Deze CD heeft ons aangenaam verrast en ook persoonlijk ontroerd” (naaste familie van Ede Staal)


Op 26 mei jl. werd het eerste exemplaar van de CD t Wordt altied wel weer licht overhandigd aan Peter Breukink, directeur van de Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK). De CD gaat in de verkoop voor 10,- (in full colour 6 pagina digipack uitvoering waarin ook alle liedteksten zijn opgenomen). De volledige netto opbrengst komt ten goede aan deze SOGK. De stichting stelt zich ten doel het in stand houden van historische kerken in de provincie Groningen. Er zouden al heel wat van deze kerken verdwenen zijn als de SOGK niet zou bestaan. De betekenis van de SOGK voor het Groninger cultuurgoed is daarom van onschatbare waarde. Ik vind het een voorrecht om met deze CD aan het werk van de stichting bij te mogen dragen. Met uw aankoop ondersteunt u het werk van de SOGK.

Lees hier alle verdere informatie


Her ingebruikneming van het Timpe-orgel !

NKTimpe orgel

Met veel genoegen nodigt het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Groningen alle leden van de PGG uit voor de feestelijke her ingebruikneming van het Timpe-orgel in de Nieuwe Kerk, Nieuwe Kerkhof 1, Groningen op vrijdag 15 juni.
De tweede fase van de restauratie alsmede intonatie is thans afgerond. Het orgel kan weer volledig in gebruik worden genomen, zowel voor kerkelijk gebruik als ook voor concerten.
Programma
15.15 Inloop en ontvangst
16.00 welkom door de voorzitter van het College, de heer George Hooijer
16.05 “De Timpe getoond” , improvisaties door Wim Diepenhorst, RCE, en toelichting door Peter van Dijk, orgeladviseur
16.30 Overdracht van het orgel door Dolf Tamminga aan de voorzitter van het College
16.40 Feestelijke bespeling door Peter van Dijk
Praeludium in C Wilhelm Gottlieb Hauff (1798-1858)


lees hier verder voor alle informatie!


Algemene Verordening Gegevensbescherming


Vanaf 25 mei 2018 is de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, van kracht. 
Op nationaal niveau heeft de PKN voor de lid kerken, dus ook voor de PGG een Model Privacyverklaring en een Gesprekshandleiding opgesteld. Deze staan voor het gemak hier op de site. In de Model Privacyverklaring heeft het moderamen van de AK in rood proberen aan te geven waar u het als wijkkerkenraad over kunt hebben.

Lees hier alle verdere informatie


11-daagse reis naar Israël en de Westbank in 2019


israelreis


Van 24 oktober – 3 november 2019, een reis met voldoende ruimte om ook je eigen indrukken op te doen.
Een reis die je niet het gevoel geeft door een religieuze Efteling gejaagd te worden. Een reis die begint bij mensen aan de ‘verkeerde kant’ van de muur: hun ervaringen, hun hoop, hun strijd om behoud van zelfrespect. Om vandaaruit kennis te maken met het land waar het allemaal begonnen is en sporen te ontdekken van wat we uit de Bijbel kennen.
Een reis door een land waar de geschiedenis altijd weer op scherp staat. Met een rijkdom aan cultuur en natuur. En dan tijdens de olijvenoogst in een seizoen dat de hitte voorbij is, vlak voor de regen zich aandient.

lees hier alle verdere informatie...