buttonbalans1

kerkbalans2018Actie Kerkbalans 2021

De Protestantse Kerk in Groningen is er voor iedereen! Bij vreugde en verdriet, om het leven te vieren en erover na te denken, om te helpen en geholpen te worden. Dat kost geld. De kerk krijgt geen subsidie. Draagt u ook bij?
Een bijdrage kan direct via het toezeggingsformulier.
Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Hieronder leest u meer over wat de Protestantse Kerk in Groningen is en doet.
Levendig:
In de kerk in Groningen gebeurt van alles! Wij zijn elke zondag open (en door de week vaak ook). In meer dan 400 vieringen per jaar bieden we een brede variëteit in tekst en muziek: bezinning en actie, lofprijzing en troost. We zijn er voor mensen op grote levensmomenten: doop, belijdenis, huwelijk en uitvaart. Maar ook voor het leven van alledag kunnen mensen bij de kerk terecht.
We gaan daar in 2020 mee door: vertrouwde activiteiten, maar ook vernieuwende initiatieven. Concerten, evensongs, bezoeken en kindernevendiensten, gespreksgroepen, lezingen en pastorale wandelingen, teveel om op te noemen.
De kerk leeft in Groningen. Betrokken predikanten gaan voor in de vieringen, waar kerkmuziek, oude en nieuwe woorden ons raken.

Stilte
De kerk is er voor stilte. Sommige kerken zijn daarvoor door de week open om ruimte te bieden voor christelijke meditatie.
Samenleving

De kerk is actief in de samenleving, in mantelzorg en armoedebestrijding, stille hulp en maatschappelijk debat. Helpen waar geen helper is, dichtbij én ver weg. Contacten onderhouden met hupverleners, doen wat nodig is en op onze weg komt. Een aantal predikanten kan extra tijd besteden aan diaconale inzet en ondersteuning.
Steen
Activiteiten kosten tijd en geld. Gelukkig zijn er honderden vrijwilligers die met kennis en inzet leveren. Er is geld nodig: het dak moet niet lekken en de kachel moet branden. Predikanten, musici en kerkelijk werkers ontvangen een salaris; voor hulp aan anderen is geld nodig. Kerken krijgen voor hun activiteiten geen subsidie.
Daarom vragen we ook aan u om uw steentje of, als het even kan, een steen bij te dragen. Dat kan door uw gebed, door uw inzet, maar zeker ook door uw financiële bijdrage. Mensen máken de kerk en houden haar in stand met tijd en geld.

toezeggingsformulier
U kunt gebruik maken van het digitale toezeggingsformulier. Heel fijn als u daar gebruik van maakt!
De kerk is u daar zeer dankbaar voor!
Meer weten? Klik op het logo van de landelijke aktie Kerkbalans bovenaan deze pagina.
Het bankrekening nummer voor Aktie Kerkbalans is: NL63 RABO 0373 7408 91 t.n.v. Protestantse Gemeente Groningen
Kerkelijk Bureau Protestantse Gemeente te Groningen
Overwinningsplein 1
9728 GP Groningen
telefoon 050 - 318 36 36 e-mail
Heeft u vragen of opmerkingen over de aktie Kerkbalans, neem dan gerust contact op met:
Voorzitter College van Kerkrentmeesters:
George Hooijer
050 - 525 16 85 email 
Voorzitter College van Diakenen
Jan Wijbenga
050 - 525 52 48 email