Kerkelijk Bureau van Protestantse Gemeente te Groningen

Overwinningsplein 1
9728 GP Groningen
Telefoon: 050- 318 36 36
Fax: 050- 318 41 03
kantoorpand

Het bureau is gevestigd op de 1e verdieping van de aanbouw achter de Immanuëlkerk.

Er werken 4 parttime medewerkers.

e-mail: info@protestantsegemeentegroningen.nl
telefonisch bereikbaar:
dinsdag t/m donderdag
09:00 tot 12:30 uur en 13:30 tot 16:00 uur

openingstijden:
dinsdag t/m donderdag 09.00 tot 12.30 uur
maandag en vrijdag gesloten

ledenadministratie:

j.bruinius@protestantsegemeentegroningen.nl

actie Kerkbalans, Solidariteitskas e.a.:
Protestantse Gemeente Groningen rek. nr. NL63 RABO 0373 7408 91

collectebonnen:
20 bonnen van € 0,50 = € 10,00/kaart
20 bonnen van € 1,00 = € 20,00/kaart
20 bonnen van € 1,50 = € 30,00/kaart
Te bestellen via rekening NL 28 INGB 0003 7947 38 t.n.v. Prot.Gemeente te Groningen inz. Collectebonnen onder vermelding van het soort en aantal kaarten.
De kaarten worden dan zo spoedig mogelijk naar de rekeninghouder gezonden.

activiteiten:

 • Ledenadministratie: verzorgen en actueel houden (verhuizing,geboorte,doop, belijdenis,huwelijk, vragen over inschrijving).
 • Verzorgen van geldwervingsacties (Kerkbalans, solidariteitskas e.a.).
 • Financiële administratie voor gemeenten.
 • Debiteuren/ en crediteurenadministratie.
 • Verzorgen van managementinformatie.
 • Salaris- en personeelsadministratie voor de deelnemende gemeenten (predikanten, kosters, organisten en administratief personeel).
 • Collectebonnen.
 • Opstellen van jaarlijkse begrotingen en jaarrekeningen.
 • Overige voorkomende financiële werkzaamheden.
 • Scribaat en secretariaat van Algemene Kerkenraad, College van Kerkrentmeesters en College van Diakenen.
 • Overige werkzaamheden voor Hervormde Gemeente Haren-Onnen, Stichting Open Hof en Diaconie.