Protestantse wijkgemeente Helpman 

De Ark 

Haydnlaan 46
tel. 050-5253684
website: www.arkhelpman.nl 

Predikanten: ds. P.B. Buikema
Gouverneurstraat 2
9901 HG Appingedam
tel. 0596-628968

mw.ds. M.P. Baas
Leegeweg 1-30
9746 TA
Groningen
tel. 050-5798508

Scriba dhr. H. Wieringa
Brinklaan 11
9722 BA Groningen
tel. 050-5256030

De Protestantse Wijkgemeente Helpman is een geloofsgemeenschap die, staande in de christelijke traditie, zoekt naar mogelijkheden van geloven en leven in deze wijk en deze wereld. Een verband van mensen om te vieren, zorgen en dienen: liturgie en zang, diaconaat en pastoraat. Met aandacht voor gesprek en ontmoeting: kringen en maaltijden, gemeenteavonden en inloopmorgens. 

Iedere zondag is er dienst om 10.00 uur. Er wordt gebruik gemaakt van een eigen liturgieboekje, het Liedboek en de bundel Tussentijds. Na de dienst blijven velen voor de gezelligheid bij het koffiedrinken. Regelmatig wordt de zang ondersteund door het Arkkoor. Dit oefent iedere vrijdagmiddag. Op de eerste zondag van de maand is er kindernevendienst.

Eenmaal in de zes weken is er een gezamenlijke maaltijd voor de gemeenteleden. Samen eten, praten en zingen in een ongedwongen sfeer. Eens in de twee weken is er een inloopochtend op woensdagmorgen. Iedereen is welkom voor koffie en een gesprek.

Het leerhuis komt maandelijks bij elkaar; er komen theologische, maatschappelijke en bijbelse onderwerpen aan de orde. Tweewekelijks is er een bijbelkring op maandagmiddag in de Groenesteinflat, voor bewoners van die flat en andere belangstellenden. Verder is er een literaire kring die samenkomt voor het bespreken van een door de deelnemers gelezen roman. De VDA, de Vrouwendienst De Ark, komt eenmaal in de maand bij elkaar en behandelt onderwerpen betreffende kerk en samenleving.

De werkgroep pastoraat zorgt voor het omzien naar elkaar, door bezoek, gesprekken en aandacht. De VDA geeft ook op verschillende manieren aandacht aan ouderen en zieken.