stadsklooster3Stadskloosterstadsklooster1

Een plek voorgebed, gemeenschap en spritualiteit.

Het stadsklooster gaat vanaf aswoensdag 18 februari 2015 een getijdengebed organiseren van maandag tot en met zaterdag om 17.15 - 17.45 uu in de Lutherzaal van de Luthersekerk in de Haddingestraat in Groningen (deur is open vanaf 17 uur). Aansluitend is er tijd voor koffie/thee en ontmoeting. 
Het Stadsklooster wil een plek van stilte en aandacht zijn. 
Met een dagelijks getijdengebed zoekt het Stadsklooster naar de kracht van de herhaling, eenelement dat ook terug te vinden is in de Iona-traditie en de traditie van Taiz√©. 
Maar het Stadsklooster put ook uit oudere bronnen. Er is ruimte voor gebed en gemeenschap, in eenvoud en gastvrijheid, en zo moet het getijdengebed een inspirerende plek worden. Eeen plek van spritualiteit, maatschappeloijke betrokkenhgeid en toerusting, net als in de kloosters. 

stadsklooster2Het moet een 'pleisterplaats en een toevluchtsoord zijn voor mensen onderweg'. Bij een 'pleisterplaats'komt de gedacht op van het leven van een pelgrim, voortdurend onderweg, en aan het tijdelijk onderbreken van de tocht voor rust en bezinning en de mogelijkheid voor inspirerende ontmoetingen.

Zie voor meer informatie: www.stadskloostergroningen.nl

 

Het contactadres is
info@stadsklooster.nl