Digidiensten in verschillende wijkkerken

Nieuwe Kerk Groningen: kerkdienst op 29 maart vervalt, wel digidienst www.nieuwekerkgroningen.nl Verder rond Pasen het project:
ONDERSTEBOVEN – Pasen in beeld
De wereld op zijn kop. Toen en nu. De koning op een ezel. Heden hosanna, morgen kruisigt hem. Vieze voeten die worden gewassen. De Gekruisigde is de Opgestane. Stilte en muziek. Het donker in de kerk en het licht dat wordt binnengedragen. Het onderste komt boven.
De Nieuwe Kerk gaat online. Met beeld, muziek en woord brengen we Pasen in beeld!
In de week voorafgaand aan Pasen is er de mogelijkheid om samen het verhaal van de dood en opstanding van Christus mee te maken en te vieren. Online, via een YouTube afspeellijst op de website van de Nieuwe Kerk!
De liturgie en de filmpjes voor Palmpasen, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag, de kinderpaasnacht en de Paaswake worden op de dag zelf online geplaats. Op Palmpasen en Paasmorgen zal er (ook) een ‘gewone’ digidienst worden uitgezonden via de kerkomroep.
Hou de website of de Facebook pagina van de Nieuwe Kerk in de gaten voor meer informatie. Hebt u wel een computer, maar is het voor u lastig om via internet mee te kijken, neem dan contact op met de hulplijn 050-3123756 of met coronahulp@nieuwekerk.org.

PKN Groningen-Zuid

PKN Groningen-Zuid: kerkdienst op 29 maart vervalt, alleen kerkomroep. www.immanuelkerk-groningen.nl  
De Protestantse wijkgemeente Groningen-Zuid heeft sinds kort een eigen YouTube kanaal en daar worden in de komende periode regelmatig korte filmpjes en diensten op geplaatst. Ook kliederkerk filmpjes, gericht op kinderen. En de optocht met Palmpasenstokken van de kinderen thuis!!! 
Kijk bij: https://www.youtube.com/channel/UCuhTjjbw_JF7CjNW7-71Jgw

PKN De Bron

PKN de Bron: kerkdiensten van 29 maart en 5 april vervallen.

zondagsbriefPKN De Bron verzorgt voor alle stadjers christelijke meditatie in Corana crisistijd.
Voor de online-meditatie op maandagavond kunt u zich aanmelden per email. Aan het eind van de maandagmiddag krijgt u per mail de meditatie met instructie. de gedachte is om ‘met elkaar’ vanaf 20.00 te mediteren.


Vanuit De Bron verschijnt er wekelijks een zondagsbrief naar alle gemeenteleden en belangstellenden 

PKN Martinikerk

 PKN Wijkgemeente Martinikerk: diensten van 29 maart, 5 april en rond Pasen vervallen. http://martinidiensten.nl/

PKN pioniersplek Het Pand

PKN Pioniersplek Het Pand: kerkdiensten op 29 maart, 5 april en rond Pasen vervallen. www.pandvoordewijk.nl/agenda

kerkgebouw de Ark

PKN kerkgebouw De Ark, Haydnlaan 46, is elke woensdag van 10 tot 11 uur open voor een gesprek (op afstand), het aansteken van een kaarsje, meditatie, het luisteren naar muziek.

De facebookpagina bijgehouden door Kerk in stad (KIS) www.facebook.com/KerkinStad.
houdt de actualiteit van wat er wordt georganiseerd, ook van enkele andere dan enkel PGG gemeenten in Stad, goed bij.

PKN De Fontein

PKN De Fontein Groningen: kerkdiensten op 29 maart, 5 april en rond Pasen vervallen, alleen kerkomroep. https://defontein.info/
Gemeentebrief twee wekelijks 
Twee wekelijks sturen we naar de gemeenteleden een "gemeentebrief", wekelijks wordt er een zondagsbrief op de website geplaatst en persoonlijk bij circa 35 adressen door de brievenbus bezorgd.
Vieringen in de Goede Week Op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag worden er om 19.00 uur eenvoudige vieringen in De Fontein gehouden die via de kerkomroep te beluisteren zijn.

Durf hulp te vragen!
Hulp vragen kan om veel redenen lastig zijn voor iemand. Sommige mensen willen niet laten zien wat er achter de voordeur speelt. Nu we door de coronacrisis aan huis zijn gekluisterd en velen van ons in de risicogroep vallen, is het goed te weten dat er gemeenteleden en medemensen zijn die hulp aanbieden. In onze eigen gemeente hebben al enkele mensen hulp aangeboden; gemeenteleden met een vraag hebben zich tot nu toe weinig gemeld. Wanneer u het nog steeds zelf kunt oplossen, dan is dit heel goed, maar weet ook dat wij iets voor u kunnen doen. Mocht u hulp nodig hebben, meldt het dan bij Hessel Boersma die de hulp zal coördineren.
Een kaarsje branden en/of een persoonlijk gesprek
Op de woensdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur zijn beurtelings Ruth Pruis en Marga Baas in de kerk aanwezig voor een persoonlijk gesprek. Ook als u een kaarsje wilt branden of even rustig in de kerkzaal wilt plaatsnemen, kunt u tijdens deze uren in De Fontein terecht.

Actie Kaarsjes voor Kracht
De komende weken kan iedereen op woensdagmorgen tussen 10:00 en 12:00 uur naar buurtkerk De Fontein komen om een kaarsje aan te steken en even rustig in de kerkzaal te zitten. De vraag is natuurlijk hoeveel mensen hier gehoor aan durven te geven. Om die reden hebben wij het volgende bedacht: als zij niet naar ons kunnen komen, komen wij wel naar hen. Het idee is om mensen een kaarsje te sturen voor thuis, in een envelop en met de volgende boodschap:
Kaarsjes voor Kracht
Het zijn vreemde tijden. Ons leven staat op z’n kop door de maatregelen tegen het coronavirus. We zijn ongerust, om anderen en onszelf. We maken ons zorgen over de toekomst. Juist nu zouden we ons graag omringen met familieleden, vrienden en bekenden. Maar elkaar ontmoeten is slechts beperkt mogelijk.
Als teken van verbondenheid ontvangt u deze kaars, die symbool staat voor het licht, de liefde en de warmte die wij elkaar toewensen. U kunt die thuis op elk moment aansteken. Misschien ontleent u daaraan een beetje hoop en kracht.
Hebt u behoefte aan een luisterend oor en wilt u graag uw zorgen met een ander delen, dan kunt u terecht bij buurtkerk De Fontein, Eikenlaan 255. Op woensdagmorgen tussen 10:00 en 12:00 uur kunt u binnenlopen voor een persoonlijk gesprek. U kunt ook per telefoon of mail contact opnemen met:
• Marga Baas (T: 06 20977769 en E : marga.baas@home.nl)
• Ruth Pruis (T: 06 17984737 en E: r.pruis@defontein.info)
Wie zou hieraan mee willen doen? Hoe meer deelnemers, hoe groter ons bereik. Wij kennen denk ik allemaal wel mensen in de buurt die dit gebaar kunnen waarderen. Voor de mensen die mee willen doen zijn de instructies al volgt:
1. koop bij uw volgende boodschap ook een aantal wenskaarten en waxinelichtjes
2. schrijf bovenstaande boodschap netjes in de kaart, of print het even
3. verstuur/bezorg het in de maand april, uiteraard zonder fysiek contact met de ontvanger, bij minimaal 3 mensen
Het lijkt ons fantastisch als vele mensen op deze manier een kaarsje van ons, buurtkerk De Fontein ontvangen. U hopelijk ook. Mocht u hier vragen over hebben, dan horen wij dat graag. Hiervoor kunt u contact opnemen met Ruth Pruis (T: 06 17984737 en E: r.pruis@defontein.info).
Klokken van hoop en troost
Op alle woensdagen in april zal de kerkklok van De Fontein tussen 19.00-19.15 uur luiden, samen met honderden andere klokken in het land, om mensen een hart onder de riem te steken.
Maandelijks heeft De Fontein informatie in nummer 1 (krant welke in Selwerd wordt verspreid)

nieuws uit de fontein1

 

Coronacrisis: omzien naar elkaar in de naam van Christus

De coronacrisis heeft geleid tot een reeks van maatregelen ook in de PGG en haar wijkkerken. De PGG volgt de richtlijnen voor de plaatselijke kerken zoals de Protestantse Kerk Nederland die met het RIVM afstemt en actualiseert. 
www.protestantsekerk.nl/thema/coronavirus

Vieringen op televisie
Komende zondagen verzorgt ds. René de Reuver meditaties vanuit de kapel van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. Deze worden door de EO uitgezonden op NPO2 om 9.20 uur. zie https://www.protestantsekerk.nl/thema/coronavirus
De PKN website bevat een bijbel leesrooster en gebeden.
Op de PKN website is ook de op de NOS uitgezonden viering te vinden.
www.protestantsekerk.nl/nieuws/de-liturgie-gaat-door-kerk-zijn-in-tijden-van-corona/

De NOS verzorgt ook elke avond: Het programma 'Op Adem', een initiatief van de KRO-NCRV in samenwerking met de Protestantse Kerk. Het wordt dagelijks rond middernacht uitgezonden op NPO2. Van de uitzendingen komen ook podcasts beschikbaar op petrus.protestantsekerk.nl. Om de dag af te sluiten en even op adem te komen ontvangt Jacobine Geel de komende weken iedere avond een gast in het protestantse kerkje van Nederhorst den Berg: ‘In deze uitzonderlijke tijd worden we in ons dagelijks doen en laten beheerst door wat het coronavirus teweeg brengt. Maar wat inspireert, troost en bemoedigt ons daarbij? In Op Adem vraag ik mijn gasten naar hún verhaal hierbij’.
Als u wilt weten wat er kerkelijk georganiseerd wordt in de Protestante Gemeente Groningen (PGG) kijk dan bij "Corona in de Wijk".
Als u meer informatie over deze activiteiten wilt of graag (pastoraal) contact wilt kijk dan op de websites van de wijkkerken. Die vindt u boven in het beginscherm. Kijk bij de kerk bij u in de buurt of bij de kerk waar u zich het best bij thuis voelt.
In diverse wijken worden er digidiensten gehouden
De site van de Immanuelkerk heeft een instructie hoe om te gaan met live kerkdiensten via de kerkomroep. 

PKN De Bron verzorgt voor alle stadjers christelijke meditatie in Corana crisistijd.

Voor de online-meditatie op maandagavond kunt u zich aanmelden per email.  Aan het eind van de maandagmiddag krijgt u per mail de meditatie met instructie. de gedachte is om ‘met elkaar’ vanaf 20.00 te mediteren.

De Algemene Kerkenraad biedt in samenwerking met de Nieuwe Kerk :
ONDERSTEBOVEN – Pasen in beeld

De wereld op zijn kop. Toen en nu. De koning op een ezel. Heden hosanna, morgen kruisigt hem. Vieze voeten die worden gewassen. De Gekruisigde is de Opgestane. Stilte en muziek. Het donker in de kerk en het licht dat wordt binnengedragen. Het onderste komt boven.
De Nieuwe Kerk gaat online. Met beeld, muziek en woord brengen we Pasen in beeld!
In de week voorafgaand aan Pasen is er de mogelijkheid om samen het verhaal van de dood en opstanding van Christus mee te maken en te vieren. Online, via een YouTube afspeellijst op de website van de Nieuwe Kerk!
De liturgie en de filmpjes voor Palmpasen, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag, de kinderpaasnacht en de Paaswake worden op de dag zelf online geplaats. Hou de website of de Facebook pagina van de Nieuwe Kerk of die van de PGG in de gaten voor meer informatie. Hebt u wel een computer, maar is het voor u lastig om via internet mee te kijken, neem dan contact op met de hulplijn 050-3123756 of met coronahulp@nieuwekerk.org.

 Heeft u behoefte aan een beetje praktische hulp. Kijk bij: heel Groningen helpt.
Een initiatief in Corona tijd van kwartiermaker Evert Sulman dat de PGG steunt.
Kijk bij: https://www.heelgroningenhelpt.nl/

De Protestantse wijkgemeente Groningen-Zuid heeft sinds kort een eigen YouTube kanaal en daar worden in de komende periode regelmatig korte filmpjes en diensten op geplaatst. Ook kliederkerk filmpjes, gericht op kinderen. En de optocht met Palmpasenstokken van de kinderen thuis!!!
Kijk bij: https://www.youtube.com/channel/UCuhTjjbw_JF7CjNW7-71Jgw

HUUB OOSTERHUIS IN GRONINGEN

Hierbij wil ik jullie graag attent maken op de liedmiddag in de Martinikerk in Groningen op zondag 26 januari om 16.30 uur.
Een bijzonder programma.
Antoine Oomen zal met zijn koor voor nieuwe religieuze muziek aanwezig zijn en samen met alle aanwezigen in de kerk diverse nieuwe liederen zingen.
Ook Huub Oosterhuis zal aanwezig zijn en spreken omdat zijn nieuwe dichtbundel "Hij is van ver en dichtbij" wordt gepresenteerd.
Bijzonder is nog dat deze dichtbundel ook een Groninger versie kent. Ook deze versie wordt gepresenteerd.

HUUB OOSTERHUIS IN GRONINGEN
met “HIJ IS VAN VER EN DICHTBIJ” Veertien Psalmen en zes liederen en de presentatie van de DICHTBUNDEL “GRONINGEN” in tweetalige versie Nederlands-Gronings

Uitvoerende musici:
Het koor voor nieuwe Nederlandse religieuze muziek
o.l.v. de componist
ANTOINE OOMEN
met samenzang
Pianist: Roland Aalbers

ZONDAG 26 JANUARI
16.30 UUR IN DE MARTINIKERK
Toegang vrij, collecte bij de uitgang

 www.schoonheidmeteenziel.nl
met vriendelijke groet,
Chris van Bruggen

Spoor Van Licht corrected 2019 version B