Coronacrisis: omzien naar elkaar in de naam van Christus

De coronacrisis heeft geleid tot een reeks van maatregelen ook in de PGG en haar wijkkerken. De PGG volgt de richtlijnen voor de plaatselijke kerken zoals de Protestantse Kerk Nederland die met het RIVM afstemt en actualiseert. www.protestantsekerk.nl/thema/coronavirus

Versoepeling: het protocol wordt met ingang van 1 juni 2020 gewijzigd

Dit protocol is opgesteld voor gemeenten die behoren tot de Protestantse Kerk in Nederland. De concrete invulling van dit protocol behoort tot de verantwoordelijkheid van de kerkenraad en behoeft een lokale en op het kerkgebouw toegespitste invulling.
De tekst van het protocol is voor belangstellende te downloaden (pdf):

Vieringen op televisie

Komende zondagen verzorgt ds. René de Reuver meditaties vanuit de kapel van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. Deze worden door de EO uitgezonden op NPO2 om 9.20 uur. zie https://www.protestantsekerk.nl/thema/coronavirus
De PKN website bevat een bijbel leesrooster en gebeden.
Op de PKN website is ook de op de NOS uitgezonden viering te vinden.
www.protestantsekerk.nl/nieuws/de-liturgie-gaat-door-kerk-zijn-in-tijden-van-corona/

De NOS verzorgt ook elke avond: Het programma 'Op Adem', een initiatief van de KRO-NCRV in samenwerking met de Protestantse Kerk. Het wordt dagelijks rond middernacht uitgezonden op NPO2. Van de uitzendingen komen ook podcasts beschikbaar op petrus.protestantsekerk.nl. Om de dag af te sluiten en even op adem te komen ontvangt Jacobine Geel de komende weken iedere avond een gast in het protestantse kerkje van Nederhorst den Berg: ‘In deze uitzonderlijke tijd worden we in ons dagelijks doen en laten beheerst door wat het coronavirus teweeg brengt. Maar wat inspireert, troost en bemoedigt ons daarbij? In Op Adem vraag ik mijn gasten naar hún verhaal hierbij’.
Als u wilt weten wat er kerkelijk georganiseerd wordt in de Protestante Gemeente Groningen (PGG) kijk dan bij "Corona in de Wijk".
Als u meer informatie over deze activiteiten wilt of graag (pastoraal) contact wilt kijk dan op de websites van de wijkkerken. Die vindt u boven in het beginscherm. Kijk bij de kerk bij u in de buurt of bij de kerk waar u zich het best bij thuis voelt.
In diverse wijken worden er digidiensten gehouden
De site van de Immanuelkerk heeft een instructie hoe om te gaan met live kerkdiensten via de kerkomroep. 

Digidiensten in verschillende wijkkerken

PKN de Nieuw Kerk

 Nieuwe Kerk Groningen: gangbare kerkdiensten vervallen.
‘s Zondags zijn er digidiensten. Zie voor meer informatie www.nieuwekerkgroningen.nl

Nu, rond Pasen:
ONDERSTEBOVEN – Pasen in beeld
De wereld op zijn kop. Toen en nu. De koning op een ezel. Heden hosanna, morgen kruisigt hem. Vieze voeten die worden gewassen. De Gekruisigde is de Opgestane. Stilte en muziek. Het donker in de kerk en het licht dat wordt binnengedragen. Het onderste komt boven.

De Nieuwe Kerk gaat online. Met beeld, muziek en woord brengen we Pasen in beeld! Leef samen naar Pasen via de YouTube afspeellijsten voor Palmpasen, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag, de kinderpaasnacht en de Paaswake. Te zien op www.nieuwekerkgroningen.nl.

Hebt u wel een computer, maar is het voor u lastig om via internet mee te kijken, neem dan contact op met de hulplijn 050-3123756 of met coronahulp@nieuwekerk.org.

PKN Groningen-Zuid

PKN Groningen-Zuid: kerkdienst op 29 maart vervalt, alleen kerkomroep. www.immanuelkerk-groningen.nl  
De Protestantse wijkgemeente Groningen-Zuid heeft sinds kort een eigen YouTube kanaal en daar worden in de komende periode regelmatig korte filmpjes en diensten op geplaatst. Ook kliederkerk filmpjes, gericht op kinderen. En de optocht met Palmpasenstokken van de kinderen thuis!!! 
Kijk bij: https://www.youtube.com/channel/UCuhTjjbw_JF7CjNW7-71Jgw

PKN De Bron

PKN de Bron: kerkdiensten van 29 maart en 5 april vervallen.

zondagsbriefPKN De Bron verzorgt voor alle stadjers christelijke meditatie in Corana crisistijd.
Voor de online-meditatie op maandagavond kunt u zich aanmelden per email. Aan het eind van de maandagmiddag krijgt u per mail de meditatie met instructie. de gedachte is om ‘met elkaar’ vanaf 20.00 te mediteren.


Vanuit De Bron verschijnt er wekelijks een zondagsbrief of nieuwsbrief naar alle gemeenteleden en belangstellenden. 

PKN Martinikerk

PKN Wijkgemeente Martinikerk:

Elke zondag om 9.30 uur is er een uitzending van een kerkdienst via kerkomroep.nl (alleen geluid) en via kerkdienstgemist.nl (beeld en geluid).
Ook wordt elke week op het youtube-kanaal Wijkgemeente Martinikerk Groningen een meditatie geplaatst.

https://www.wijkgemeente-martinikerk.nl.

GSp Martinidiensten

Zie voor informatie op;  http://martinidiensten.nl/

PKN pioniersplek Het Pand

PKN Pioniersplek Het Pand: kerkdiensten op 29 maart, 5 april en rond Pasen vervallen. www.pandvoordewijk.nl/agenda

kerkgebouw de Ark

PKN kerkgebouw De Ark, Haydnlaan 46, is elke woensdag van 10 tot 11 uur open voor een gesprek (op afstand), het aansteken van een kaarsje, meditatie, het luisteren naar muziek.

Kerk in Stad

De facebookpagina bijgehouden door Kerk in stad (KIS) www.facebook.com/KerkinStad houdt de actualiteit van wat er wordt georganiseerd, ook van enkele andere dan enkel PGG gemeenten in Stad, goed bij.

PKN De Fontein

Informatie over de komende vieringen
Alle informatie hierover is te vinden op www.defontein.info

Voorlopig zijn er nog geen algemeen toegankelijke kerkdiensten. In de maand juni houden we digidiensten zoals in de afgelopen periode, met een aantal extra muzikale medewerkers.
In de maand juli en op de eerste twee zondagen van augustus worden er zomerdiensten met een specifiek thema en een eigen liturgische opzet gehouden (zie elders in deze brief). Ook deze diensten zullen digidiensten zijn, waarbij een beperkt aantal mensen aanwezig is. Half augustus gaan we beginnen met diensten van 30 personen in de verwachting dat dit aantal met ingang van september verder kan worden uitgebreid.
Zomerdiensten 2020
De zomerdiensten die plaatsvinden in resp. de Nieuwe Kerk (julimaand) en De Fontein (eerste twee zondagen van augustus) hebben als thema: Het huis van de Vader. Een huis beschikt over allerlei kamers met elk een eigen functie: woonkamer, studeerkamer, slaapkamer, keuken, zolder, kelder, hal etc. Wat betekent het voor ons om ergens thuis te zijn? Hoe beleven wij de diverse ruimtes in huis? Welke bijbelse noties zijn met het huis en de vele kamers verbonden?
Wij zijn voor u beschikbaar
Hebt u vragen, heeft u praktische hulp nodig of wilt u graag even uw verhaal kwijt? U kunt altijd met een van onderstaande mensen contact opnemen:
-Hessel Boersma (telef: 050-5718753/06 20222123 of email.)
-Lamke Dijkstra (telef: 050-5772513 of email )
-ds. Marga Baas (telef: 050-5798508/06 20977769 of email)
-Ruth Pruis (telef: 06 17984737 of email )
De Fontein DRIE OCHTENDEN PER WEEK: OPEN KERK
Het is mogelijk om in de kerk een persoonlijk gesprek te hebben met Ruth Pruis of Marga Baas. We hebben besloten om met ingang van 28 april De Fontein drie ochtenden per week open te stellen: op dinsdag-, woensdag- en donderdagmorgen bent u tussen 10.00 en 12.00 uur welkom om met hen te praten of in de kerkzaal een kaarsje aan te steken.
Er wordt nog NIET gezamenlijk koffie gedronken en er mogen maximaal maar 3 personen tegelijk in de aanwezig zijn.
Gezamenlijk koffiedrinken
Met ingang van 17 juni is er op de woensdagochtend weer koffiedrinken (maximaal 15 personen). Bij mooi weer worden ook tafeltjes, stoelen en parasols buiten gezet. Hopelijk wordt het een zonnige zomer!

Gebruiksplan voor De Fontein
Er is voor De Fontein een gebruiksplan opgesteld, zodat mensen voorzichtig weer met een beperkt aantal in de diverse ruimtes bijeen kunnen komen.
Er zijn looproutes uitgezet, er staan desinfecterende middelen klaar en op diverse plaatsen hangen instructies. Hopelijk komt er zo weer wat leven in het gebouw!

Herhaalde oproep voor het team digidiensten
Binnen afzienbare tijd zal De Fontein beschikken over apparatuur om kerkdiensten met geluid en beeld uit te zenden. We hebben alleen wel mensen nodig die willen leren de apparatuur te bedienen en die bij toerbeurt op zondag beschikbaar zijn. Hebt u belangstelling om aan dit nieuwe digiteam deel nemen? Laat het dan zo gauw mogelijk weten!

Together Huiswerk in De Fontein
Het afgelopen jaar heeft de organisatie Together Huiswerk op woensdagmiddag een onderkomen gevonden in De Fontein. De kerk blijft hun ontmoetingsplek, ook in het nieuwe schoolseizoen na de zomer. Vandaar dit bericht namens de organisatie:
Hartelijk dank dat Together Huiswerk het afgelopen schooljaar in de Fontein terecht kon. Dankzij jullie gastvrijheid zijn wekelijks bijna 30 kinderen met hun ouders samengekomen voor ontmoeting en ondersteuning. In de rustige ruimtes gingen de kinderen met onze vrijwilligers aan de slag met lezen, taal of rekenen. In de hal sprak een gespreksleider met ouders over onderwijs en opvoeding onder het genot van een kopje koffie of thee. De meeste van deze ouders zijn zelf niet in Nederland naar school geweest. Het ondersteunen van je kinderen kan dan een flinke uitdaging zijn. Nogmaals dank voor jullie gastvrijheid en vertrouwen en... tot na de zomervakantie!

Wandelen met aandacht – zomereditie
Met het oog op Corona zal lang niet iedereen op vakantie gaan deze zomer. Voor de thuisblijvers onder ons pakt De Fontein het ‘Wandelen met aandacht-programma’ dan ook eerder op. Het idee is om in kleine kring (max. 6 personen), op voldoende afstand van elkaar, in en rondom de stad Groningen te gaan wandelen. Hiertoe organiseren Marte Wytsma en ik deze zomer drie wandelingen:
woensdagmiddag 8 juli – Groningen Noord: Park Selwerd en Selwerderhof (8 km.) – Startpunt: 13:00 uur De Fontein
woensdagmiddag 12 augustus – Kunst in Stad: een wandeling langs 18 kunstwerken in het centrum van Groningen (5 km.) – Startpunt: 13:00 uur Het Peerd van Ome Loeks (hoofdstation)
woensdagmiddag 26 augustus – Spoorwandelen: Baflo (9 km.) – Startpunt: 13:00 uur Station Groningen Noord (mondkapje mee)
Wie loopt er met ons mee? Neem voor meer informatie en/of om je op te geven (i.v.m. Corona verplicht) contact op met Ruth Pruis (0617984737 of email )

 

 

 

Coronacrisis: omzien naar elkaar in de naam van Christus

De coronacrisis heeft geleid tot een reeks van maatregelen ook in de PGG en haar wijkkerken. De PGG volgt de richtlijnen voor de plaatselijke kerken zoals de Protestantse Kerk Nederland die met het RIVM afstemt en actualiseert. 
www.protestantsekerk.nl/thema/coronavirus

Vieringen op televisie
Komende zondagen verzorgt ds. René de Reuver meditaties vanuit de kapel van de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk. Deze worden door de EO uitgezonden op NPO2 om 9.20 uur. zie https://www.protestantsekerk.nl/thema/coronavirus
De PKN website bevat een bijbel leesrooster en gebeden.
Op de PKN website is ook de op de NOS uitgezonden viering te vinden.
www.protestantsekerk.nl/nieuws/de-liturgie-gaat-door-kerk-zijn-in-tijden-van-corona/

De NOS verzorgt ook elke avond: Het programma 'Op Adem', een initiatief van de KRO-NCRV in samenwerking met de Protestantse Kerk. Het wordt dagelijks rond middernacht uitgezonden op NPO2. Van de uitzendingen komen ook podcasts beschikbaar op petrus.protestantsekerk.nl. Om de dag af te sluiten en even op adem te komen ontvangt Jacobine Geel de komende weken iedere avond een gast in het protestantse kerkje van Nederhorst den Berg: ‘In deze uitzonderlijke tijd worden we in ons dagelijks doen en laten beheerst door wat het coronavirus teweeg brengt. Maar wat inspireert, troost en bemoedigt ons daarbij? In Op Adem vraag ik mijn gasten naar hún verhaal hierbij’.
Als u wilt weten wat er kerkelijk georganiseerd wordt in de Protestante Gemeente Groningen (PGG) kijk dan bij "Corona in de Wijk".
Als u meer informatie over deze activiteiten wilt of graag (pastoraal) contact wilt kijk dan op de websites van de wijkkerken. Die vindt u boven in het beginscherm. Kijk bij de kerk bij u in de buurt of bij de kerk waar u zich het best bij thuis voelt.
In diverse wijken worden er digidiensten gehouden
De site van de Immanuelkerk heeft een instructie hoe om te gaan met live kerkdiensten via de kerkomroep. 

PKN De Bron verzorgt voor alle stadjers christelijke meditatie in Corana crisistijd.

Voor de online-meditatie op maandagavond kunt u zich aanmelden per email.  Aan het eind van de maandagmiddag krijgt u per mail de meditatie met instructie. de gedachte is om ‘met elkaar’ vanaf 20.00 te mediteren.

De Algemene Kerkenraad biedt in samenwerking met de Nieuwe Kerk :
ONDERSTEBOVEN – Pasen in beeld

De wereld op zijn kop. Toen en nu. De koning op een ezel. Heden hosanna, morgen kruisigt hem. Vieze voeten die worden gewassen. De Gekruisigde is de Opgestane. Stilte en muziek. Het donker in de kerk en het licht dat wordt binnengedragen. Het onderste komt boven. http://nieuwekerkgroningen.nl/nieuws/ondersteboven-pasen-in-beeld/
De Nieuwe Kerk gaat online. Met beeld, muziek en woord brengen we Pasen in beeld!
In de week voorafgaand aan Pasen is er de mogelijkheid om samen het verhaal van de dood en opstanding van Christus mee te maken en te vieren. Online, via een YouTube afspeellijst op de website van de Nieuwe Kerk!
De liturgie en de filmpjes voor Palmpasen, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag, de kinderpaasnacht en de Paaswake worden op de dag zelf online geplaats. Hou de website of de Facebook pagina van de Nieuwe Kerk of die van de PGG in de gaten voor meer informatie. Hebt u wel een computer, maar is het voor u lastig om via internet mee te kijken, neem dan contact op met de hulplijn 050-3123756 of met coronahulp@nieuwekerk.org.

 Heeft u behoefte aan een beetje praktische hulp. Kijk bij: heel Groningen helpt.
Een initiatief in Corona tijd van kwartiermaker Evert Sulman dat de PGG steunt.
Kijk bij: https://www.heelgroningenhelpt.nl/

De Protestantse wijkgemeente Groningen-Zuid heeft sinds kort een eigen YouTube kanaal en daar worden in de komende periode regelmatig korte filmpjes en diensten op geplaatst. Ook kliederkerk filmpjes, gericht op kinderen. En de optocht met Palmpasenstokken van de kinderen thuis!!!
Kijk bij: https://www.youtube.com/channel/UCuhTjjbw_JF7CjNW7-71Jgw

Voor de protestantse wijkgemeente De Bron is de hele Paascyclus digitaal te volgen op internet.
Kijk voor alle informatie op de website van de Bron naar de Diensten in de Goede Week.

HUUB OOSTERHUIS IN GRONINGEN

Hierbij wil ik jullie graag attent maken op de liedmiddag in de Martinikerk in Groningen op zondag 26 januari om 16.30 uur.
Een bijzonder programma.
Antoine Oomen zal met zijn koor voor nieuwe religieuze muziek aanwezig zijn en samen met alle aanwezigen in de kerk diverse nieuwe liederen zingen.
Ook Huub Oosterhuis zal aanwezig zijn en spreken omdat zijn nieuwe dichtbundel "Hij is van ver en dichtbij" wordt gepresenteerd.
Bijzonder is nog dat deze dichtbundel ook een Groninger versie kent. Ook deze versie wordt gepresenteerd.

HUUB OOSTERHUIS IN GRONINGEN
met “HIJ IS VAN VER EN DICHTBIJ” Veertien Psalmen en zes liederen en de presentatie van de DICHTBUNDEL “GRONINGEN” in tweetalige versie Nederlands-Gronings

Uitvoerende musici:
Het koor voor nieuwe Nederlandse religieuze muziek
o.l.v. de componist
ANTOINE OOMEN
met samenzang
Pianist: Roland Aalbers

ZONDAG 26 JANUARI
16.30 UUR IN DE MARTINIKERK
Toegang vrij, collecte bij de uitgang

 www.schoonheidmeteenziel.nl
met vriendelijke groet,
Chris van Bruggen