kalender

Kalender voor de veertigdagentijd. 

Op woensdag 18 februari begint de 40-dagentijd, de periode van zes weken voor Pasen. Een groot feest als Pasen kan eigenlijk pas echt gevierd worden als er een intensieve voorbereiding aan vooraf is gegaan. De periode van de 40-dagentijd is van oudsher een tijd van inkeer, bezinning en gebed ter voorbereiding op Pasen. Om u daarbij te ondersteunen hebben gemeenteleden van de Nieuwe Kerk, De Fontein, Immanuëlkerk, De Ark, De Bron en de Protestantse Gemeente te Hoogkerk een 40-dagenkalender samengesteld. Vanaf zondag 8 februari is de kalender na afloop van de kerkdienst te koop voor slecht € 6,-- . Een mooi cadeau voor uzelf of iemand uit uw omgeving. De opbrengst gaat naar de 40-dagencampagne van Kerk in Actie!

U kunt deze kalender uiteraard ook per mail bestellen (kosten: € 6,-- plus verzendkosten)

 

Uitnodiging Maatschappelijk debat

Hartelijke uitnodiging voor de studiebijeenkomst over "samenleven" georganiseerd door RAAD VAN KERKEN GRONINGEN-DRENTHE woensdag 11 februari 2015
BIJDRAGE AAN EEN MAATSCHAPPELIJK DEBAT

deelnemers

Nadere gegevens
Locatie: 't Gorechthuis Hortuslaan 1 9751 BE, Haren Tel: 050-5370855 .
De avond begint om 19.30 uur
Opgaven: opgave vóór 30 januaria.s. via mail: of telefoon: 0591-610519
GRAAG NAMEN EN DE KERKELIJKE GEMEENTE VERMELDEN u krijgt een bevestiging dat tevens als toegangsbewijs dient.
Als Raad van Kerken willen we met onze tweejaarlijkse studieconferentie een bijdrage leveren aan een belangrijk maatschappelijk debat.

Lees meer...

Koopzondag

koopzondag2De PKN is tegen de koopzondag. Logisch, die zijn voor de zondagsrust, dan mag je niks behalve lopend met je kerkboek in de hand naar de kerk gaan. Dat is grofweg het beeld dat door (seculiere) politici en ondernemers wordt uitgedragen. Ze zijn goed in framing, een techniek in de communicatie waarbij je een mening direct in een bepaald kader of denkraam (frame) plaatst. Woorden en beelden kies je daarbij zo, dat een aantal aspecten worden benadrukt en andere juist niet. De gekozen aspecten spelen in op de gevoelens van jouw doelgroep. Dit leidt tot een 'overtuigende' boodschap.
Het standpunt van de kerk wordt weggezet als niet meer van deze tijd. (Pas op als het argument 'niet meer van deze tijd' bij gebrek aan beter gebruikt wordt!)

Lees meer...

Kerkdiensten voor mensen met een verstandelijke beperking

5 keer per jaar is er in Groningen een kerkdienst speciaal voor mensen met een verstandelijke beperking.
De diensten zijn er voor iedereen, het maakt niet uit. of je wel of niet bij een kerk hoort. Iedereen is welkom! 
Er zijn 2 dominees, Ds. Jan Wilts en Ds. EvertJan Veldman, die om de beurt voorgaan in de dienst. In de dienst wordt gezongen en er wordt gepraat over de bijbel. Er wordt ook gebeden en je mag er altijd een kaarsje aansteken voor iemand waar je extra aan wilt denken.
De kerkdiensten worden gehouden in: “de Fontein” Eikenlaan 255 Groningen (tegenover zwembad de Parrel) De Fontein
Ze beginnen altijd om 3 uur en duren ongeveer een uur.
In 2017 zijn de diensten op:
15 januari (Ds. J. Wilts)
19 maart (Ds. J. Wilts)
21 mei (Ds. E.J. Veldman), avondmaal
17 september (Ds. J. Wilts)
19 november (Ds. E.J. Veldman)

Inlichtingen over de diensten: tel. 050-5711743 (dhr. Groenwold).