Kerkdiensten
agenda voor de komende 2 weken

herziene versie


Vrijdag 24 Mei

Heymanscentrum    18:30 uur    Mw. I. Siersema

Zondag 26 Mei

Martinikerk    09:30 uur    Ds. T.T.J. Pleizier
Martinikerk    19:00 uur    St. T. J. van der Wouden, Woordzoekersdienst
Nieuwe Kerk    09:30 uur    ds. E.J. Veldman
Immanuelkerk    09:30 uur    ds. A.C. Akkerman
Immanuelkerk    11:00 uur    ds. J.M.T. van der Spek, VOW-dienst
De Ark    10:00 uur    ds. P.B. Buikema, Dienst van Schrift en Tafel
De Fontein    09:30 uur    ds. M.P. Baas
De Bron    10:00 uur    ds. A. van Ess, Dienst van Schrift en Tafel
Hoogkerk/ De olle kerk    09:30 uur    Dhr. K. Dijkshoorn
Herv. Gem. Dorkwerd    09:30 uur    ds. C.G. Visser
Martinikerk GSP    11:30 uur    ds. L Lijzen
De Brink    10:00 uur    Mw. F. Jager
De Burcht    10:00 uur    Dhr. G. Iwema
De Dilgt    10:00 uur    Ds. F.T. Volbeda
De Dilgt PG    14:30 uur    Ds. G. de Klein
Zuiderflat    15:30 uur    Mw. M. Ruiter
De Es    16:00 uur    Ds. H.C. Schaap
Maartenshof    10:00 uur    Pastor A. Bakker
Martinikerk    17:00 uur    Vesper

Donderdag 30 Mei

Martinikerk    09:30 uur    Ds. P.A. Versloot, Hemelvaartsdag
Nieuwe Kerk    09:30 uur    ds. E.J. Veldman
Immanuelkerk    09:30 uur    ds. S.W. Bijl, gez. viering met De Ark
De Ark    09:30 uur    Dienst in de Immanuelkerk
De Fontein    10:00 uur    ds. E.J. Veldman, gezamenlijke dienst in de Nieuwe Kerk
Hoogkerk/ Elim    09:30 uur    ds. A. Bruin
Herv. Gem. Dorkwerd    09:30 uur    dhr M. van Heijningen, hemelvaartsdag

Zondag 2 Juni

Martinikerk    09:30 uur    Ds. P.A. Versloot
Martinikerk    17:00 uur    Ds. P.A. Versloot, Ds. S van Leer en Ds. P. A. Versloot Internationale dienst
Nieuwe Kerk    09:30 uur    ds T.L. Meijlink
Nieuwe Kerk    17:00 uur    ds. E.J. Veldman, Cantatedienst
Immanuelkerk    09:30 uur    ds. R. Fortuin-Reijntjes
De Ark    10:00 uur    ds. P.B. Buikema
De Fontein    09:30 uur    Oecumenische lekendienst
De Bron    10:00 uur    werkgroep Oecumene Oecumenische viering
Pelstergasthuiskerk    15:30 uur    Pr. H. Spoelstra, Eglise Wallonne, culte en fran├žais
Hoogkerk/ Elim    09:30 uur    ds. A. Bruin
Herv. Gem. Dorkwerd    09:30 uur    ds. G. de Fijter
Herv. Gem. Dorkwerd    19:00 uur    dhr M. van Heijningen, leerdienst
Herv. Gem. Dorkwerd    19:00 uur    dhr M. van Heijningen, leerdienst
Martinikerk GSP    11:30 uur    ds. T.L. Meijlink
Martini Ziekenhuis    10:00 uur    mw. M. Jutte, geestelijk verzorger, Oecumenische viering m.m.v. cantorij De Fontein
De Burcht    10:00 uur    Ds. F. Praamsma
De Brink    10:00 uur    Mw. M. Ruiter
De Dilgt    10:00 uur    Ds. M.L. Hop
De Es    16:00 uur    Ds. S.W. Bijl
Maartenshof    10:00 uur    Pastor J.M. Alkemade
Nieuwe Kerk    17:00 uur    Cantatedienst