Kerkdiensten
agenda voor de komende 2 weken

herziene versie


Vrijdag 18 Januari

Heymanscentrum    18:30 uur    ds. W.L. de Graaff

Zondag 20 Januari

Martinikerk    09:30 uur    Ds. P.A. Versloot, Bevestiging Ambstdragers
Martinikerk    19:00 uur    Ds. W.P. Vermeulen, Catechismus in Groningendienst
Nieuwe Kerk    10:00 uur    ds. G.J. Brüsewitz en ds L.J. Lijzen oecumenische viering
Nieuwe Kerk    17:00 uur    ds. E.J. Veldman, Choral Evensong
Immanuelkerk    09:30 uur    ds. Akkerman ds. Buikema en pastoor Jellema, oecumenische dienst
De Ark    09:30 uur    Oecumenische dienst in de Immanuelkerk
De Fontein    09:30 uur    ds. M.P. F. Baas/de Smit Oecumenische viering
De Bron    10:00 uur    ds. A. van Ess, Gezamenlijke dienst met Damsterboord en Parochie
Hoogkerk/ Elim    09:30 uur    ds. A. Bruin, Werkgroep Oecumene, dienst v.d. Eenheid
Herv. Gem. Dorkwerd    09:30 uur    ds. H.C. Marchand, uit Stad
Herv. Gem. Dorkwerd    19:00 uur    dhr M. van Heijningen, liederen uit de bundel van Johannes de Heer
Martinikerk GSP    11:30 uur    ds. M. Metzlar, Dienst vervalt mogelijk i.v.m. gezamenlijke oecumenische viering in de Nieuwe Kerk
De Brink    10:00 uur    Mw. F. Jager
De Dilgt    10:00 uur    Mw. M. Ruiter
De Burcht    10:00 uur    Mw. B. Omvlee
De Es    17:00 uur    Mw. A. v.d. Eijk
Maartenshof    10:00 uur    Pastor M.W. Meijer
Oosterkerk E,Th.A.Thuessinklaan Groningen    14:00 uur    Ds E Leeftink, Dienst voor Doven en Slechthorenden (met Gemeente beraad) IC en GKV
Nieuwe Kerk    17:00 uur    Evensong

Zondag 27 Januari

Martinikerk    09:30 uur    Ds. W.L. Dekker
Martinikerk    19:00 uur    Kand. M. van Heijningen, Woordzoekersdienst
Nieuwe Kerk    09:30 uur    ds. E.J. Veldman
Immanuelkerk    09:30 uur    ds. A.C. Akkerman
De Ark    10:00 uur    ds. J.K. Bolt
De Fontein    09:30 uur    ds. E.J. Veldman, gezamenlijke dienst in de Nieuwe Kerk
De Bron    09:30 uur    geen dienst Gezamenlijke dienst in de Nieuwe Kerk
Pelstergasthuiskerk    15:30 uur    Pr. H. Spoelstra, Eglise Wallonne, culte en français
Hoogkerk/ De olle kerk    09:30 uur    ds. A. Bruin, H.A. & Dankzegging
Herv. Gem. Dorkwerd    09:30 uur    ds. M. Krooneman, uit Noordhorn en Saaksum
Martinikerk GSP    11:30 uur    ds. E.J. Veldman
Martini Ziekenhuis    10:00 uur    ds. R. Koorneef, Oecumenische viering
De Dilgt    10:00 uur    Drs. K. Oosterhuis
De Burcht    10:00 uur    Dhr. G. Iwema
De Dilgt PG    14:30 uur    Ds. M.L. Hop
Zuiderflat    15:30 uur    Dhr. W. Epema
De Es    17:00 uur    Dhr. M. van Heijningen
Maartenshof    10:00 uur    Ds. G.C. Eppink
Martinikerk    17:00 uur    Liedmiddag Tien Psalmen