stadsklooster3

Stadskloosterstadsklooster1

“Een plek voor gebed, gemeenschap en spiritualiteit.
Stadsklooster Groningen houdt vanaf aswoensdag 18 februari 2015 een getijdengebed.
Aanvankelijk van maandag tot en met zaterdag, maar inmiddels is ook de vrijdag vervallen.
Van maandag tot donderdag en op zaterdag is het getijdengebed om 17.15 – 17.45 (inloop vanaf 17.00). Aansluitend is er tijd voor koffie/thee en ontmoeting. Stadsklooster Groningen is een plek van stilte en aandacht. Met een dagelijks getijdengebed zoekt het Stadsklooster naar de kracht van de herhaling, een element dat ook terug te vinden is in de Iona-traditie en de traditie van Taizé.
Maar het Stadsklooster put ook uit oudere bronnen. Er is ruimte voor gebed en gemeenschap, in eenvoud en gastvrijheid, en zo is het getijdengebed een plek van inspiratie geworden. Een plek van spiritualiteit, maatschappelijke betrokkenheid en toerusting, net als in de kloosters.
Het is een 'pleisterplaats en een toevluchtsoord voor mensen onderweg'.
Bij een 'pleisterplaats' komt de gedacht op van het leven van een pelgrim, voortdurend onderweg, en aan het tijdelijk onderbreken van de tocht voor rust en bezinning en de mogelijkheid voor inspirerende ontmoetingen..

Zie voor meer informatie: www.stadskloostergroningen.nl

Het contactadres is: info@stadskloostergroningen.nl

stadsklooster2